اظهارنامه

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص است که جهت محاسبه مقدار مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌گردد. این اظهارنامه مالیاتی هر ساله باید توسط این شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی به سازمان امور مالی جهت محاسبه‌ی مالیات تحویل داده شود و همه‌ی آن‌ها موظف هستند که تمامی بند‌های اظهارنامه را تکمیل کنند .

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی

شرکت بهین تراز آرین ارائه دهنده انواع خدمات مالی و حسابداری

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*